Miami County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Kansas Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Miami County Land, Farms, & Ranches


There are 57 properties that meet your search criteria.
1 2
Acres: 270
$1,215,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 80
$260,000
Lacygne, Kansas
Acres: 9
$300,000
Paola, Kansas
Acres: 55
$250,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 87
$1,500,000
Louisburg, Kansas
Acres: 3.2
$450,000
Louisburg, Kansas
Acres: 65
$1,295,000
Louisburg, Kansas
Acres: 54.92
$499,900
Louisburg, Kansas
Acres: 2.93
$300,000
Paola, Kansas
Acres: 4.98
$479,000
Bucyrus, Kansas
Acres: 20
$269,500
Lacygne, Kansas
Acres: 120
$1,300,000
Lacygne, Kansas
Acres: 9.94
$295,000
Paola, Kansas
Acres: 12.4
$200,000
Spring Hill, Kansas
Acres: 37.44
$375,000
Louisburg, Kansas
Acres: 33.56
$670,000
Spring Hill, Kansas
Acres: 15.33
$430,000
Paola, Kansas
Acres: 3.8
$565,000
Paola, Kansas
Acres: 5
$72,500
Louisburg, Kansas
Acres: 132
$800,000
Louisburg, Kansas
Acres: 3.21
$661,000
Spring Hill, Kansas
Acres: 500
$2,175,000
Lacygne, Kansas
Acres: 9.93
$499,000
Paola, Kansas
Acres: 4.5
$130,000
Spring Hill, Kansas
Acres: 6
$399,500
Paola, Kansas
Acres: 717
$3,000,000
Lacygne, Kansas
Acres: 19.03
$220,000
Fontana, Kansas
Acres: 15.13
$110,000
Paola, Kansas
Acres: 51.4
$344,900
Paola, Kansas
 

There are 57 properties that meet your search criteria.
1 2


Advertisement