Miami County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Kansas Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Miami County Land, Farms, & Ranches


There are 138 properties that meet your search criteria.
1 2 3 4 5
Acres: 82.5
$268,125
Paola, Kansas
Acres: 77
$405,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 94
$559,900
Osawatomie, Kansas
Acres: 75
$330,000
Paola, Kansas
Acres: 13
$40,300
Osawatomie, Kansas
Acres: 160
$1,772,000
Bucyrus, Kansas
Acres: 94
$298,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 94
$298,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 60
$662,000
Bucyrus, Kansas
Acres: 213
$1,300,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 370
$1,450,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 10.56
$395,000
Paola, Kansas
Acres: 66.53
$235,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 3
$329,950
Louisburg, Kansas
Acres: 1.1
$264,000
Louisburg, Kansas
Acres: 110
$625,000
Lacygne, Kansas
Acres: 4
$370,000
Bucyrus, Kansas
Acres: 40
$135,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 22.2
$180,000
Louisburg, Kansas
Acres: 56
$2,300,000
Louisburg, Kansas
Acres: 264
$3,300,000
Spring Hill, Kansas
Acres: 25
$635,000
Louisburg, Kansas
Acres: 1
$192,500
Louisburg, Kansas
Acres: 13.5
$350,000
Louisburg, Kansas
Acres: 3.3
$115,000
Bucyrus, Kansas
Acres: 72
$325,000
Louisburg, Kansas
Acres: 177
$705,500
Osawatomie, Kansas
Acres: 9
$89,900
Louisburg, Kansas
Acres: 9
$159,750
Paola, Kansas
 

There are 138 properties that meet your search criteria.
1 2 3 4 5