Miami County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Kansas Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Miami County Land, Farms, & Ranches


There are 157 properties that meet your search criteria.
1 2 3 4 5 6
Acres: 152
$495,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 82.5
$254,200
Paola, Kansas
Acres: 77
$405,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 75
$309,000
Paola, Kansas
Acres: 213
$1,300,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 370
$1,450,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 75.86
$1,550,000
Louisburg, Kansas
Acres: 8.8
$799,000
Louisburg, Kansas
Acres: 15.8
$135,000
Paola, Kansas
Acres: 56
$2,300,000
Louisburg, Kansas
Acres: 110
$569,000
Lacygne, Kansas
Acres: 13.5
$350,000
Louisburg, Kansas
Acres: 20
$155,000
Edgerton, Kansas
Acres: 157
$750,000
Louisburg, Kansas
Acres: 130
$180,000
Louisburg, Kansas
Acres: 3
$449,900
Louisburg, Kansas
Acres: 1.7
$209,950
Paola, Kansas
Acres: 66.53
$235,000
Osawatomie, Kansas
Acres: 74.64
$375,000
Wellsville, Kansas
Acres: 1
$192,500
Louisburg, Kansas
Acres: 2.5
$149,950
Paola, Kansas
Acres: 72
$299,900
Louisburg, Kansas
Acres: 3
$63,500
Louisburg, Kansas
Acres: 18.23
$399,950
Paola, Kansas
Acres: 100
$1,450,000
Paola, Kansas
Acres: 78.15
$527,500
Paola, Kansas
Acres: 126
$562,500
Louisburg, Kansas
Acres: 4.95
$439,000
Paola, Kansas
 

There are 157 properties that meet your search criteria.
1 2 3 4 5 6