Cheney KS School District

Advertisement

Cheney - Public Schools

School District: Cheney
Address:
   100 W 6th
   Cheney, KS 67025
   (316) 542-3512
No. of Schools : 3
Student Enrollment: 813

Cheney - District Boundary Map


Advertisement


Regular Schools in Cheney


Name Level
Cheney Elem Primary
Cheney High High
Cheney Middle School 6-8 Middle